ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Sa zdravstvenom osiguranjem, vi dajete sebi i vaši porodici mir. U Dardaniji, mi nudimo pojedinacne ili porodicne planove prilagodene svakoj potrebi uvek zasnovanu na upitniku pre postavljanja plan i vaše potrebe i zahteve.

Planovi za zdravstveno osiguranje c´e pokriti slucajeve trajnog i delimicnog invaliditeta ili slucajne smrti ili cak nadoknadi troškove kao rezultat medicinskih tretmana za bolesti, materinstva, preventivnu negu i dodatne opcije i one prilagodene posebno za vas.

Koje su prednosti?

Bolnicko lecenje (hospitalizacija) – Mi c´emo nadoknaditi bolnicko lecenje na osnovu izabranog plana osiguranja i to do 100 % od troškova bolnice ostaje duže od 24 sata.

Ambulanti tretman – Mi c´emo nadoknaditi ambulantnog lecenja (ispred bolnice), kao posete, preglede, medicinske konsultacije, dijagnostickih i laboratorijskih testova, ispita, radio rendgen preglede i tretmane, magnetna rezonanca ili CT, dan hirurgije i druge relevantne usluge odredene i izabrane prema vašem planu osiguranja.

Lekovi – Mi c´emo nadoknaditi troškove za lekove koji su propisani od strane lekara, odredene u vašem planu osiguranja. Treba napomenuti da su troškovi za lekove koji se koriste u slucaju bolnickog prijema za više od 24 sata, pokriveni kao su propisani troškovi pokrivajanja za hospitalizaciju vašeg plana osiguranja.

Porodilište – Mi c´emo nadoknaditi troškove brige za rodenje deteta, koji ukljucuje prenatalne zaštite, rodenje i postnatalna nega, ukljucujuc´i troškove potencijalnog carskog reza hirurgije ili ginekoloških troškova, odredene po vašem planu osiguranja.

Preventivna zaštita (preventivna) – Mi c´emo nadoknaditi troškove preventivne zaštite, bez potrebe za preporuku lekara, kao što su mamografija, PAP test, pregled prostate, rutinski testovi krvi i drugih relevantnih službi odredenim planom vašeg osiguranja.

Ostalo osiguranje – Mi c´emo nadoknaditi troškove za lecenje zuba, optickih sociva ili naocara, fizioterapija, slušni aparat, sanitetski prevoz, avio ambulanti, kuc´nu negu, kao i drugih relevantnih službi odredenim planom vašeg osiguranja.

*Kompenzacija za sve obuhvac´ene usluge osim prijema zdravstvene bolnice (hospitalizacije) koja se pokriva 100 % direktno od osiguravajuc´eg društva, se u roku od 15 kalendarskih dana od dana podnošenja originalnih dokumenata lekara i originalne fakture plac´ene u banci ili fiskalnog kupona. Prednosti i kompenzacije su ogranicene na teritoriju Kosova, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, ali se može proširiti na teritorijama dalje i na osnovu vaših zahteva i potreba.