PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naši planovi putnog zdravstvenog osiguranja su idealni ne uzimajuci u obzir da li putujete poslovno ili samo na odmoru sa porodicom ili prijateljima.

Putno zdravstveno osiguranje ce pokriti finansijski vaše zdravstvene troškove tokom boravka u inostranstvu i pružiti potrebnu pomoc unutar ogranicenja navedeno u vašem planu osiguranja. Opšti uslovi definišu sve aspekte vašeg minimalnog pokrica predvidjenog pod uslovima Šengenskog sporazuma. Vi možete da izaberete dodatna pokrica ili ogranicenja unutar plana osiguranja. Molimo vas da u slucaju zahteva za dodatna razjašnjenja da slobodno pitate, tako da nemate nikakvih problema tokom vašeg putovanja i boravka u inostranstvu.

Koje su prednosti?

Mi cemo nadoknaditi za medicinsku pomoc i hospitalizacije kao rezultat nadoknadive akutne bolesti, kao što je definisano u planu.

Mi cemo nadoknaditi sve troškove koji su rezultat licne nezgode tokom boravka u inostranstvu sve do limita definisanog u vasem planu osiguranja.

Mi cemo nadoknaditi pogrebne troškove van teritorije Kosova i za prevoz tela ili pepela, u slucaju da osoba umre tokom putovanja, kao što je definisano u planu.

*Ovo osiguranje je dozvoljeno samo za stanovnike Kosova. Posebni zahtevi ce se razmotriti jedan po jedan!