OSIGURANJE OD PERSONALNIH NEZGODA

Nezgoda se može desiti bilo kada i bilo gde. Sa aktivnim životnim stilom koji ljudi vode je nemoguce predvideti, ali vama možete biti laksije ako ste unapred pripremljeni da ih finansijski pokrivate kada se pojave.

Planovi osiguranja nezgode pokrivaju slucajeve kada ste slucajno pretrpilii telesnu povredu. Ovi planovi c´e pokriti vaše povrede na osnovu vrste i nivoa benefita vašeg plana.

Koje su prednosti?

Dnevna kompenzacija – Mi cemo nadoknaditi svaki dan privremene nesposobnosti za rad, iznos jednak iznosu navedenom u vašem planu osiguranja. Naknada se placa na maksimalno 200 dana u godini osiguranja.

Medicinski troškovi – Mi cemo nadoknaditi medicinske troškove koji su posledica nesrece kao što je definisano u vašem planu osiguranja.

Invaliditet – Mi cemo nadoknaditi trajni ili delimicni invaliditet kao rezultat nesrece kao što je definisano u Opštim uslovima i u planu osiguranja.  

Smrt prouzrokovan od nezgode – Mi cemo nadoknaditi osobu koju ste imenovali u vasem upitniku kao naslednik u slucaju smrti usled nezgode kao što je odredjeno u opštim uslovima i u vašem planu osiguranja.