OSIGURANJE IMOVINE

Mi razumemo da je vaša imovina važna za vas, tako da želimo da se uverimo da ste pokriveni za neocekivano.

Planovi osiguranja imovine u Dardanije c´e pokriti bilo koju vrstu gubitka ili oštec´enja vaše imovine od: požara, udara groma, eksplozije, poplave, vandalizma, dima, oluje, pritiska snega itd.

Koje su prednosti?

  1. Naknada za uklanjanje otpada, cišcenje imovinu gde je došlo do oštecenja
  2. Naknada za vracanje imovine koja je ostecena u prethodno stanje;
  3. Naknada e je bazirana na pokrivene rizike.