AUTO OSIGURANJE

Vaš automobil je vaša svakodnevnica i možda cak i vaš ponos, za koji vam je potrebna kvalitetna zaštita. U Dardaniji mi vas uveravamo da cemo vam obezbediti adekvatno i pogodno auto osiguranje, tako da ne morate da brinete kada vozite. Osiguranje za vaš automobil:

  1. Kasko osiguranje
  2. TPL osiguranje
  3. TPL plus osiguranje

Koje su prednosti?

Kasko osiguranje – Mi cemo nadoknaditi, u roku od samo nekoliko dana, svaku stetu bila to i delimicna šteta ili potpun gubitak vašeg automobila, ako se to dogodilo tokom voznje na Kosovu, ali u slucaju vašeg zahteva, mi cemo produžiti auto osiguranje za teritoriju van Kosova. Uz ovaj produkat su pokrivene štete osiguranja za vaš automobil. Za bilo koje pojašnjenje molimo vas da nam se obratite pitanjima, jer verovatno bismo imali potpunu informaciju o izboru kasko proizvoda dizajniranog prema vašem odabiru pokrica.

TPL osiguranje – Mi cemo nadoknaditi štetu koja može biti izazvana od vašeg automobila prema trecim licima. Ovo osiguranje je zakonski obavezno da omoguci registraciju automobila unutar Kosova. Zakon o obaveznom osiguranju automobila definiše minimalnu pokrivenost i ogranicenja u okviru kompenzacije.

TPL plus – Mi cemo nadoknaditi štetu koja može biti izazvana od vašeg automobila prema trecim licima za vreme boravka van Kosova, odnosno na teritoriji Albanije i Makedonije.