NJOFTIM ME RËNDËSI

Kompania e Sigurimeve  “EUROSIG“ njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se shumica e degëve tona do të jenë të hapura deri në njoftimin e radhës por me staf dhe aktivitete të kufizuara, sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtje nga Koronavirusi – Covid 19.

 

Gjithashtu ju njoftojm se Ministrisa e Punëve të Brendshme me datë 17.03.2020 ka marrë vendimin Nr. 1090/2020 përmes të cilit është pezulluar përkohësisht afati kohor prej 5 (pesë) ditëve, nga dita e bërjes së pagesës së Policës së Sigurimit për regjistrimin e mjeteve, e cila është paraparë në Udhëzimin Administrativ nr. 07/2019 për Regjistrimin e Mjeteve.

 

Ju mund të SIGURONI PËRGJEGJËSIN E AUTOMJETIT TUAJ ndërsa regjistrimin e bëni kur Qendra për Regjistrim të Automjeteve të filloj punën.

 

Për të gjitha kërkesat dhe informatat mund të na kontaktoni në:

info@eurosig-ks.com dhe në web faqen tonë www.eurosig-ks.com gjatë orarit të zakonshëm të punës, nga ora 08 deri në 16.

Çdo pikë e shitjes apo degë, nëpër të gjitha rajonet e Kosovës, do të ketë numrin kontaktues të publikuar për raste urgjente.

Ne do ju njoftojmë për çdo ndryshim të mëtejshëm.

Ju lutemi që të keni kujdes për shëndetin e njëri tjetrit dhe urojmë që sa më parë të kalojmë këtë situatë!

 

Me respekt

KS EUROSIG SH.A.