KARRIERA

Personeli i ri, dinamik dhe profesional është një nga shtyllat mbi të cilat është ndërtuar ngritja e Kompanisë. Politika e Kompanisë së Sigurimeve Eurosig është punësimi i të rinjëve të arsimuar dhe të motivuar për përsosmëri dhe arritje në jetën profesionale.

Kompania e Sigurimeve Eurosig ofron mundësi të mrekullueshme për avancim në karrierë, vetë-zhvillimit dhe specializimit në fushën e sigurimit.

Çka kërkojmë ne ?

Personat e interesuar për eksplorimin e mundësive për punësim janë të mirëpritur të dërgojnë CV-të e tyre si dhe letër motivuese me e-mail në adresën tonë të e-mailit: info@eurosig-ks.com