SIGURIMI SHTËPIAK

Kur blen ndonjërën nga policat e sigurimit shtëpiak ti ke siguruar që të kompensohesh në rast kur shtëpinë tënde gjen ndonjë fatkeqësi çoftë më e vogël si p.sh., vërshimet, dëmtimet aksidentale të pajisjeve shtëpiake etj. deri te  më të këqijat zjarri, tërmeti etj. Kompania e sigurimeve Eurosig me këtë sigurim po ashtu mundëson që të marrësh ndonjë shtëpi me qira përderisa shtëpia jote është duke u rinovuar nga kompania ndërtuese e përzgjedhur nga kompania e sigurimeve.