SIGURIMI SHËNDETËSOR

Policat e ofruara nga kompania e sigurimeve Eurosig janë të disenjuar në atë mënyrë që t’u përshtaten nevojave të secilit, pavarësisht se cilën pako e zgjedh, ti ke larguar një brengë të madhe, atë të shpenzimeve mjekësore dhe mjekimit, që do të thotë se ky sigurim është enkas për mjekimin tënd nga sëmundjet si edhe mbulesë siguruese në rast aksidentesh.