SIGURIMI KASKO

Ky sigurim është paraparë enkas për ta mbrojtur veturën tënde. Ai i heq pothuajse të gjitha shpenzimet për të gjitha llojet e dëmeve të cilat mund t’i shkaktohen veturës sate. Pa marrë parasysh se a je ti fajtor apo jo.