SIGURIMI I PRONËS

Ky sigurim synon t’i heq shpenzimet e dëmeve të shkaktuara në pronën tënde siç janë objektet afariste, zyrat ku punon etj. Ky sigurim, pos tjerash, heq shpenzimet e dëmtimeve të bëra nga:

1. Zjarri, rrufeja, shpërthimet
2. Tërmeti
3. Vërshimi, përmbytja
4. Rrëshqitja e dheut
5. Stuhia
6. Breshri
7. Thyerja e xhamave
8. Vjedhja me thyerje
9. Ndërprerja e biznesit
10.Rreziqet e tjera specifike