SIGURIMI I PËRGJEGJËSISË PUBLIKE DHE PRODUKTIT

Kompania e sigurimeve Eurosig ofron një produkt unik, sigurimin e përgjegjësisë publike dhe të produktit. Ky sigurim heq kompensimet dhe shpenzimet në raste kur biznesi yt, apo ndonjëri nga punonjësit tu shkaktojnë dëmtime jo të qëllimshme në pronat e palëve të treta, apo lëndimin ose vdekjen e ndonjë personi.Kjo kryesisht do të thotë që gjatë aktiviteteve të biznesit ti mund të kesh padi serioze për dëme, ose lëndime dhe ky sigurim kompenson dëmet tuaja të paqëllimshme ndaj palëve të treta.