NË ÇFARË AFATI KOHOR BËHET KOMPENSIMI?

Pasi që Departamenti i dëmeve merr nga ti të gjitha dokumentet e kompletuara, varësisht nga dëmi dhe komplikimet e rastit, kompensimi i dëmeve zgjat nga 10 deri 30 ditë pune, në rastet më të komplikuara, përveç nëse nuk ju komunikohet ndryshe nga kompania e sigurimeve.