Ç’NDODH PASI QË DORËZOJ DOKUMENTET PËR KOMPENSIM DËMI?

Pas dorëzimit të dokumentacionit të nevojshëm për kompensim dëmi, ty do të jepet numri i rastit e pastaj duhet të presës derisa të përfundojnë procedurat e zhdëmtimit.