Ç’ËSHTË SIGURIMI I DETYRUAR?

Sigurim i detyruar do të thotë sigurim i cili kërkohet të zbatohet sipas ligjit në fuqi në Kosovë. Sigurimet e tilla janë sigurimi TPL i automjetit.