Ç’ËSHTË POLICA E SIGURIMIT?

Polica e sigurimit është kontratë midis klientit dhe kompanisë e sigurimeve, në të cilën specifikohen të gjitha detaje siç janë: Kush, apo çfarë sigurohet, mbulimet që sigurohen, periudha e sigurimit, primi(vlera) i sigurimit, etj.