CILAT JANË PROCEDURAT PËR KOMPENSIM?

1. Paraqitja e dëmit (duke përdorur formularin në rubrikën “RAPORTO DËMIN” në ballinë të faqes sonë të internetit)
2. Shikimi dhe verifikimi i dëmit
3. Vlerësimi i dëmit
4. Llogaritja e dëmit
5. Kontrollimi i dëmit
6. Lejimi i dëmit për pagesën