CILAT DOKUMENTE NEVOJITEN PËR KËRKESË PËR KOMPENSIM?

Për shkak të llojeve të ndryshme të sigurimeve që ofron kompania e sigurimeve Eurosig edhe dokumentet, të cilat kërkohen janë në disa raste dokumente të veçanta, varësisht nga lloji i dëmit.  Për më shumë kliko në rubrikën “RAPORTO DËMIN” në faqen tonë të internetit ku do të gjesh formularin dhe procedurat për raportim dëmi varësisht nga lloji i policës së sigurimit.