Ç’DO TË THOTË ZHDËMTIMI I SIGURIMIT?

Do të thotë shumë e paguar nga kompania e sigurimit për poseduesin e policës që rezulton nga një rast i siguruar.