Xhevdet Kopani- Kryesues i Bordit të Drejtorëve
Anila Ibra- Anëtare e Bordit të Drejtorëve
Agena Stratobërdha- Anëtare e Bordit të Drejtorëve
Ilir Çeliku- Anëtar i Bordit të Drejtorëve